Tư Vấn Quy Hoạch

I – Thiết kế quy hoạch sơ bộ:

Hồ sơ gồm:

– Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
– Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.
– Các bản vẽ minh hoạ khác.
– Ảnh minh họa trên máy tính để hiểu rõ hơn về ý đồ thiết kế.

Hồ sơ sơ bộ có thể có 1 hoặc 2 phương án tuỳ vào tính chất công trình.

II – Hồ sơ phát triển ý tưởng:

Sau khi thống nhất phương án sơ bộ, hai bên ký nhận vào phương án sơ bộ. Chúng tôi sẽ triển khai hồ sơ phát triển ý tưởng cho khách hàng, hồ sơ bao gồm:

– Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
– Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.
– Các bản vẽ minh hoạ khác.
– Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ xây dựng.
– Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
– Ảnh minh họa trên máy tính để hiểu rõ hơn về ý đồ thiết kế.

Hai bên sẽ có một thời gian làm việc để thống nhất các chi tiết thiết kế quy hoaïch trước khi triển khai hồ sơ thiết kế hoaøn thieän.

III – Hồ sơ thiết kế quy hoạch:

Hồ sơ bao gồm:
– Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất.
– Sơ đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất.
– Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng và bảo vệ môi trường.
– Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
– Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc.
– Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ xây dựng.
– Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
– Các bản vẽ minh họa khác

Hồ sơ được in thành 7 bộ gốc có dấu và chữ ký của các thành viên tham gia thiết kế. Bên thiết kế hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ thiết kế trước pháp luật. Khách hàng bảo quản hồ sơ gốc, mọi chỉnh sửa phải được bên thiết kế đồng ý vào hồ sơ gốc.

Khi công trình cách trụ sở chính công ty quá 30km. Hai bên sẽ thỏa thuận về chi phí công tác của Kiến trúc sư.

Tiến độ hợp đồng đuợc tính bằng tổng số ngày triển khai các giai đoạn. Không tính thời gian hai bên trao đổi, thống nhất phương án.

Khi có thay đổi, phát sinh thiết kế, hồ sơ cũ được thu lại trước khi xuất hồ sơ mới. Phần thay đổi, phát sinh được tính chi phí phát sinh tương ứng với khối lượng thay đổi, phát sinh.

Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những sai phạm do tự ý thay đổi thiết kế mà không có sự đồng ý.

Chi phí thiết kế quy hoạch căn cứ theo Quyết định số 15/2008/QĐ – BXD ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ xây dựng.

Bài viết liên quan :

  • Trang Trí Nội Thất
  • Kiến Trúc – Xây Dựng